Haqqımızda biraz!

Biz gözəl Zaqatala rayonumuzun gəncləriyik.

Bizim məqsədlərimiz: Zaqatala Milləti üçün çalışmaqdır, mədəniyyətimizi, tariximizi, irsimizi qorumaqdır. Bizim sayt və internet vasitəsi ilə, məlumatları almaq və əlavə etmək imkanı yartmaqdır, bütün dünyaya doğma diyarımız haqqında məlumat vermək, tanıtdırmaq və adını yüksəltməkdir. Çox istərdik ki Zaqatala üçün bizim bu saytımız 1№-li məkan olsun. Hamının köməyinə çatsın və faydalı olsun!

Biz başa düşürük ki, öz üzərimizdə işləməliyik, inkişaf etməliyik, söz veririk ki, çalıcağıq, əlimizdən gələni əsirgəməyib, imkanımız daxilində olanı edəcəyik. Biz öz doğma diyarımız Zaqatalanın vətənpərvərləriyik.

Burada Sizin Elan Ola bilər

Burada Sizin Reklam Ola bilər